اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۳۳۱۹ ۲۱
۳۳۹۵۱۸۹۰ ۲۱
۳۳۹۵۰۵۱۴ ۲۱
۳۳۹۵۰۵۱۹ ۲۱

فکس
۳۳۹۸۲۲۸۶ ۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۲۲۴۲۸۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه همکف ، رو به روی درب آسانسور ، شماره 16

تامین فولاد

تلفن

  • ۳۳۹۲۳۳۱۹ ۲۱
  • ۳۳۹۵۱۸۹۰ ۲۱
  • ۳۳۹۵۰۵۱۴ ۲۱
  • ۳۳۹۵۰۵۱۹ ۲۱

فکس

  • ۳۳۹۸۲۲۸۶ ۲۱

تلفن همراه

  • ۹۱۲۲۲۴۲۸۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه همکف ، رو به روی درب آسانسور ، شماره 16

لینک های مرتبط