اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۲۳۳۱۹ ۲۱
۳۳۹۵۱۸۹۰ ۲۱
۳۳۹۵۰۵۱۴ ۲۱
۳۳۹۵۰۵۱۹ ۲۱

فکس
۳۳۹۸۲۲۸۶ ۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۲۲۴۲۸۲۱ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی ، رو به روی پارک شهر ، پاساژ بزرگ خیام ، طبقه همکف ، رو به روی درب آسانسور ، شماره 16